Articles

Kongo'da Ölüm Kültürü ve Şiddet

Autesserre, Severine

Kongo'da süregiden anlaşmazlıklar, uluslararası basın tarafından Afrika'ya özgü bir şiddet mantığının varlığı klişesinin bir örneği olarak kullanılır: "Afrika, gözü dönmüş vahşilerin, kara kara kuşaklar boyu süregelen kana susamışlıklarını, birbirlerini kıyasıya döverek dindirmeye çalıştıklan yerdir." Katliamlar, Afrikalıların doğasına özgü, yüzlerce yıldır aynı şekilde ve kendiliğinden ortaya çıkan, ilkel bir öfke örfünün dürttüğü şiddet patlamaları olarak görülür. Uluslararası basın, Afrika'dan ne zaman bahsetse, Joseph Conrad'm Karanlığın Yüreği'ne tekrar tekrar atıfta bulunur. Kaplan'ın Sierra Leone üzerine geliştirdiği ırkçı ve kültürel özcü açıklamalarına tutunur ve bunu tüm kıta için kullanmaktan çekinmez: Afrika, barbar özüne geri dönüp durur sürekli. Bu öz birbirlerinden yüzlerce kilometre uzakta yaşayan, birbirlerinin dilinden anlamayan, birbirlerinin çoğu zaman varlığından bile habersiz milyonlarca insana atfedilir.

Geographic Areas

Files

Also Published In

Title
Birikim

More About This Work

Academic Units
Political Science (Barnard College)
Published Here
February 4, 2016

Notes

Preferred citation: Severine Autesserre, “Kongo'da Ölüm Kültürü ve Şiddet” (Violence and the Culture of Death in the Congo), Birikim (Turkey), 174, pp. 88-96, 2003. Translated by K. Caliskan.