Articles

Met Luther naar een nieuwe reformatie

Kahl, Brigitte W.

De Wartburg bij Eisenach, waarvan het van verre zichtbare kruis (ooit door de fascisten weggehaald en in 1946 bij de herdenking van Martin Luthers sterfdag, 400 jaar daarvoor, met steun van het Russische militaire gezag weer opgericht) dit jaar schitterender staat te stralen dan ooit, deze Wart burg kan terugzien op een verleden dat rijk is aan gebeurtenissen. Sinds destijds, in het jaar 1521, Luther binnen zijn muren het Nieuwe Testament in het Duits vertaalde, is er heel wat random en in deze burcht gebeurd. Toch ziet het er naar uit dat dit jaar 1983 in sommige opzichten een sort hoogtepunt in zijn geschiedenis vormt. Niet alleen omdat de burcht, uitvoerig gerestaureerd, er nog nooit zo representatief uitzag als nu. Niet alleen vanwege het grote aantal bisschoppen en andere geestelijke waardigheidsbekleders uit vele van's Heren landen, die de reformator komen huldigen. Niet alleen vanwege de stroom toeristen die hij aantrekt. Maar ook omdat hij nog eens de plaats en het symbool wordt voor een ontmoeting van kerk en staat -let wel: van een christelijke kerk en een atheistische staat - die er voor de toeschouwers spectaculair genoeg uitziet. Leden van de leiding van partij en staat vieren samen met vertegenwoordigers van de kerkleiding de plechtige heropening van het eerbiedwaardige gebouw. Erich Honecker, voorzitter van de staatsraad en voorzitter van het door de staat ingestelde Luthercomite, tekent het gastenboek in de Luther-kamer. Een lutherse bisschop preekt in aanwezigheid van de hoogste overheidsfunctionarissen.

Subjects

Files

Also Published In

Title
Wending

More About This Work

Academic Units
Union Theological Seminary
Published Here
October 23, 2012