Articles

Some Thoughts on Repaying the Kindness of the Mother in the Songs of Shabkarཞབས་དཀར་པའི་མགུར་ལས་ཨ་མའི་དྲིན་གཟོའི་སྐོར་གྱི་བསམ་བློ་རགས་ཙམ་གླེང་བ།

Gyal, Yangbum; Dondrub, Pema

This paper examines the dea of  "regarding all living beings as their own mother" in the songs of the Buddhist master Shabkar Tsokdruk Rangdrol (1781-1851).
ནང་དོན་གནད་བསྡུས།འདིར་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་མཆོག་གི་མགུར་ལས། རང་གཞན་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་དྲང་གཞག་གི་ལུགས་ལ་འགོད་ཕྱིར། ཐུན་མོང་ཕྱི་དང་ནང་གི་སྔོན་འགྲོའི་སྐོར་གྱི་གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་མ་རུ་སྒོམ་དགོས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་བསྟན་པའི་མགུར་གླུ་ཚན་པ་འགའ་ལ་དཔྱད་པའི་ཚུལ་གྱིས། དམ་པ་གང་གི་ཨ་མའི་དྲིན་གཟོའི་སྐོར་གྱི་བསམ་བློ་དང་བསླབ་བྱ་སོགས་གླེང་ཡོད།
 

Files

  • thumnail for Pema_Dondrup_and_Yangbum_Gyal_finalrts.pdf Pema_Dondrup_and_Yangbum_Gyal_finalrts.pdf application/pdf 431 KB Download File

Also Published In

Title
Waxing Moon
Publisher
Columbia University Libraries
DOI
https://doi.org/10.52214/waxingmoon.v2i1.10093

More About This Work

Published Here
December 7, 2022