Start Search Over

Active Search Criteria:

Displaying items 71 - 80 of 711
sorted by
Author(s):
Chen, Yu; Wu, Fen; Liu, Mengling; Parvez, Muhammad F.; Slavkovich, Vesna N.; Eunus, Mahbub; Ahmed, Alauddin; Argos, Maria; Islam, Tariqul; Rakibuz-Zaman, Muhammad; Hasan, Rabiul; Sarwar, Golam; Levy, Diane K.; Graziano, Joseph; Ahsan, Habibul
Date:
2013
Subject:
Public health, Environmental studies
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D82J68XV

Author(s):
Kuerbis, Alexis; Sacco, Paul
Date:
2013
Subject:
Public health, Aging, Behavioral sciences
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:20963

Author(s):
Wen, Dongguang; Zhang, Fucun; Zhang, Eryong; Wang, Cheng; Han, Shuangbao; Zheng, Yan
Date:
2013
Subject:
Public health, Water resources management, Environmental health
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D8B8563M

Author(s):
Chen, Yu; Copeland, Wade K.; Vedanthan, Rajesh; Grant, Eric; Lee, Jung Eun; Gu, Dongfeng; Gupta, Prakash C.; Ramadas, Kunnambath; Inoue, Manami; Gao, Yu-Tang; Yuan, Jian-Min; Shu, Xiao-Ou; Ozasa, Kotaro; Tsuji, Ichiro; Kakizaki, Masako; Tanaka, Hideo; Nishino, Yoshikazu; Chen, Chien-Jen; Wang, Renwei; Yoo, Keun-Young; Ahn, Yoon-Ok; Ahsan, Habibul; Pan, Wen-Harn; Pednekar, Mangesh S.; Sauvaget, Catherine; Sasazuki, Shizuka; Yang, Gong; Koh, Woon-Puay; Xiang, Yong-Bing; Ohishi, Waka; Wantanabe, Takashi; Sugawara, Yumi; Matsuo, Keitaro; You, San-Lin; Park, Sue K.; Kim, Dong-Hyun; Parvez, Muhammad F.; Chuang, Shao-Yuan; Ge, Wenzhen; Rolland, Betsy; McLerran, Dale; Sinha, Rashmi; Thornquist, Mark; Kang, Daehee; Feng, Ziding; Boffetta, Paolo; Zhang, Wei; He, Jiang; Potter, John D.
Date:
2013
Subject:
Public health, Epidemiology
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D8T43R4W

Author(s):
Farr, Amanda M.; Marx, Melissa A.; Weiss, Don; Nash, Denis
Date:
2013
Subject:
Epidemiology, Public health
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D80863MC

Author(s):
Abramson, David M.; Culp, Derrin
Date:
2013
Subject:
Public health
Content Type:
Reports
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:21760

Author(s):
Zaharek, Marguerite Marie
Date:
2013
Subject:
Nutrition, Health education, Public health
Content Type:
Dissertations
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:20418

Author(s):
Buxton, Meredith
Date:
2013
Subject:
Epidemiology, Public health
Content Type:
Dissertations
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:20098

Author(s):
Porter, Kathleen Joyce
Date:
2013
Subject:
Nutrition, Public health
Content Type:
Dissertations
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:20631

In Partnership with the Center for Digital Research and Scholarship at Columbia University Libraries/Information Services | Terms of Use