Start Search Over

Active Search Criteria:

Displaying all 5 items
sorted by
Author(s):
Yang, Jie; Yin, Yingying; Svob, Connie; Long, Jun; He, Xiaofu; Zhang, Yuqun; Xu, Zhi; Dong, Jian; Li, Lei; Liu, Jie; Zhang, Zuping; Wang, Zhishun; Yuan, Yonggui
Date:
2017
Subject:
Amygdaloid body, Neural circuitry, Depression, Mental, Neurosciences
Content Type:
Articles
Persistent URL:

Author(s):
Gabard-Durnam, Laurel J.
Date:
2017
Subject:
Neuropsychology, Developmental psychology, Prefrontal cortex, Neuroplasticity, Amygdaloid body, Psychology, Neurosciences
Content Type:
Theses
Persistent URL:

Author(s):
Baruni, Jalal Kenji
Date:
2016
Subject:
Amygdaloid body, Attention, Visual perception, Visual cortex, Neurosciences, Biology
Content Type:
Theses
Persistent URL:

Author(s):
Stujenske, Joseph Matthew
Date:
2016
Subject:
Neural circuitry, Fear--Physiological aspects, Prefrontal cortex, Neuropsychiatry, Amygdaloid body, Neurosciences
Content Type:
Theses
Persistent URL:

Author(s):
Gore, Felicity May
Date:
2015
Subject:
Neural circuitry, Neural stimulation, Amygdaloid body, Rhinencephalon, Olfactory receptors, Neurosciences
Content Type:
Theses
Persistent URL:

Columbia University Libraries | Policies | FAQ