Start Search Over

Active Search Criteria:

Displaying items 1 - 10 of 13
sorted by
Author(s):
Feng, Maria Q.; Chen, Yangbo
Date:
2012
Subject:
Mechanical engineering, Civil engineering
Content Type:
Articles
Persistent URL:

Author(s):
Sun, WaiChing
Date:
2012
Subject:
Engineering, Civil engineering
Content Type:
Articles
Persistent URL:

Author(s):
Montoya, Arturo Humberto
Date:
2012
Subject:
Civil engineering
Content Type:
Theses
Persistent URL:

Author(s):
Joo, Duk Jin
Date:
2012
Subject:
Civil engineering
Content Type:
Theses
Persistent URL:

Author(s):
Hou, Pengkun; Wang, Kejin; Qian, Jueshi; Kawashima, Shiho; Kong, Deyu; Shah, Surendra P.
Date:
2012
Subject:
Engineering, Civil engineering, Nanotechnology
Content Type:
Articles
Persistent URL:

Author(s):
Leshchinsky, Ben
Date:
2012
Subject:
Civil engineering
Content Type:
Theses
Persistent URL:

Author(s):
Kuznetsov, Sergey
Date:
2012
Subject:
Civil engineering
Content Type:
Theses
Persistent URL:

Author(s):
Gao, Xiaojian; Kawashima, Shiho; Liu, Xiaoyan; Shah, Surendra P.
Date:
2012
Subject:
Engineering, Civil engineering
Content Type:
Articles
Publisher:
Elsevier
Persistent URL:

Author(s):
Xiao, Jianzhuang; Li, Wengui; Sun, Zhihui; Kawashima, Shiho; Shah, Surendra P.
Date:
2012
Subject:
Engineering, Civil engineering
Content Type:
Articles
Publisher:
Elsevier
Persistent URL:

Columbia University Libraries | Policies | FAQ