Start Search Over

Active Search Criteria:

Displaying all 6 items
sorted by
Author(s):
Zhao, Zhiyong; Huang, Tianming; Tang, Chaozheng; Ni, Kaiji; Pan, Xiandi; Yan, Chao; Fan, Xiaoduo; Xu, Dongrong; Luo, Yanli
Date:
2017
Subject:
Somatoform disorders, Psychiatry, Magnetic resonance imaging, Pain--Research
Content Type:
Articles
Persistent URL:

Author(s):
Zhou, Min-Xiong; Yan, Xu; Xie, Hai-Bin; Zheng, Hui; Xu, Dongrong; Yang, Guang
Date:
2015
Subject:
Phantoms (Radiology), Magnetic resonance imaging, Distribution (Probability theory), Image processing, Diffusion magnetic resonance imaging, Diagnostic imaging, Biomedical engineering
Content Type:
Articles
Persistent URL:

Author(s):
Hu, Shaohua; Xu, Dongrong; Peterson, Bradley; Wang, Qidong; He, Xiaofu; Hu, Jianbo; Xu, Xiaojun; Wei, Ning; Long, Dan; Huang, Manli; Zhou, Weihua; Xu, Weijuan; Zhang, Minming; Xu, Yi
Date:
2013
Subject:
Magnetic resonance imaging, Brain--Research, Gay men, Public health
Content Type:
Articles
Persistent URL:

Author(s):
Yin, Dazhi; Song, Fan; Xu, Dongrong; Peterson, Bradley S.; Sun, Limin; Men, Weiwei; Yan, Xu; Fan, Mingxia
Date:
2012
Subject:
Cerebrovascular disease, Motor ability, Magnetic resonance imaging, Hand, Psychiatry
Content Type:
Articles
Persistent URL:

Author(s):
Xu, Dongrong; Hao, Xuejun; Bansal, Ravi; Plessen, Kerstin J.; Peterson, Bradley S.
Date:
2008
Subject:
Diagnostic imaging
Content Type:
Articles
Persistent URL:

Author(s):
Bansal, Ravi; Staib, Lawrence H.; Xu, Dongrong; Laine, Andrew F.; Royal, Jason; Peterson, Bradley S.
Date:
2008
Subject:
Medicine, Biomedical engineering
Content Type:
Articles
Persistent URL:

Columbia University Libraries | Policies | FAQ