Start Search Over

Active Search Criteria:

Displaying all 5 items
sorted by
Author(s):
Chen, Zhenju; Zhang, Xianliang; He, Xingyuan; Davi, Nicole K.; Cui, Mingxing; Peng, Junjie
Date:
2012
Subject:
Environmental sciences
Content Type:
Articles
Persistent URL:

Author(s):
Chen, Zhenju; Zhang, Xianliang; He, Xingyuan; Davi, Nicole K.; Cui, Mingxing; Peng, Junjie
Date:
2012
Subject:
Dendrochronology, Dahurian larch, Paleoclimatology
Content Type:
Data (information)
Persistent URL:

Author(s):
Li, Jingbo; Chen, Zhenju; Fang, Keyan; Davi, Nicole K.; He, Xingyuan; Cui, Mingxing; Zhang, Xianliang; Peng, Junjie
Date:
2012
Subject:
Environmental sciences
Content Type:
Articles
Persistent URL:

Author(s):
Chen, Zhenju; Li, Jingbo; Fang, Keyan; Davi, Nicole K.; He, Xingyuan; Cui, Mingxing; Zhang, Xianliang; Peng, Junjie
Date:
2012
Subject:
Environmental sciences
Content Type:
Data (information)
Persistent URL:

Author(s):
Peng, Junjie; Sun, Yu; Chen, Ming; He, Xingyuan; Davi, Nicole K.; Zhang, Xianliang; Li, Teng; Zhu, Cuiying; Cai, Chao; Chen, Zhenju
Date:
2012
Subject:
Atmosphere
Content Type:
Articles
Persistent URL:

Columbia University Libraries | Policies | FAQ