Start Search Over

Active Search Criteria:

Displaying all 2 items
sorted by
Author(s):
Yang, Jie; Yin, Yingying; Svob, Connie; Long, Jun; He, Xiaofu; Zhang, Yuqun; Xu, Zhi; Dong, Jian; Li, Lei; Liu, Jie; Zhang, Zuping; Wang, Zhishun; Yuan, Yonggui
Date:
2017
Subject:
Amygdaloid body, Neural circuitry, Depression, Mental, Neurosciences
Content Type:
Articles
Persistent URL:

Author(s):
Charvet, Leigh E.; Yang, Jie; Shaw, Michael T.; Sherman, Kathleen; Haider, Lamia; Xu, Jianjin; Krupp, Lauren B.
Date:
2017
Subject:
Multiple sclerosis, Telecommunication in medicine, Cognition disorders--Patients--Rehabilitation, Computer software, Neurology
Content Type:
Articles
Persistent URL:

Columbia University Libraries | Policies | FAQ