Start Search Over

Active Search Criteria:

Displaying items 81 - 90 of 98
sorted by
Author(s):
Jabado, Omar J.; Palacios, Gustavo F.; Kapoor, Vishal; Hui, Jeffrey; Renwick, Neil; Zhai, Junhui; Briese, Thomas; Lipkin, W. Ian
Date:
2006
Subject:
Epidemiology, Virology
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:9976

Author(s):
Yaddanapudi, Kavitha; Palacios, Gustavo F.; Towner, Jonathan S.; Chen, Ivy; Sariol, Carlos A.; Nichol, Stuart T.; Lipkin, W. Ian
Date:
2006
Subject:
Epidemiology, Virology
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:9963

Author(s):
Palacios, Gustavo F.; Briese, Thomas; Kapoor, Vishal; Jabado, Omar J.; Liu, Zhiqiang; Venter, Marietjie; Zhai, Junhui; Renwick, Neil; Grolla, Allen; Geisbert, Thomas W.; Drosten, Christian; Towner, Jonathan; Ju, Jingyue; Paweska, Janusz; Nichol, Stuart T.; Swanepoel, Robert; Feldmann, Heinz; Jahrling, Peter B.; Lipkin, W. Ian
Date:
2006
Subject:
Epidemiology, Virology
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:9950

Author(s):
Briese, Thomas; Palacios, Gustavo F.; Kokoris, Mark; Jabado, Omar J.; Liu, Zhiqiang; Renwick, Neil; Kapoor, Vishal; Casas, Inmaculada; Pozo, Francisco; Limberger, Ron; Perez-Brena, Pilar; Ju, Jingyue; Lipkin, W. Ian
Date:
2005
Subject:
Epidemiology, Virology
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:9952

Author(s):
Palacios, Gustavo F.; Jabado, Omar J.; Briese, Thomas; Renwick, Neil; Lipkin, W. Ian
Date:
2005
Subject:
Epidemiology, Virology
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:9994

Author(s):
Hoffman, Kurt L.; Hornig, Mady; Yaddanapudi, Kavitha; Jabado, Omar J.; Lipkin, W. Ian
Date:
2004
Subject:
Epidemiology, Virology
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:9993

Author(s):
Briese, Thomas; Rambaut, Andrew; Lipkin, W. Ian
Date:
2004
Subject:
Epidemiology, Virology
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:9989

Author(s):
Qiao, Ming; Ashok, Mundrigi; Bernard, Kristen A.; Palacios, Gustavo F.; Zhou, Z. Hong; Lipkin, W. Ian; Liang, T. Jake
Date:
2004
Subject:
Epidemiology, Virology
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:9996

Author(s):
Zhai, Junhui; Briese, Thomas; Dai, Erhei; Wang, Xiaoyi; Pang, Xin; Du, Zongmin; Liu, Haihong; Wang, Jin; Wang, Hongxia; Guo, Zhaobiao; Chen, Zeliang; Jiang, Lingxiao; Zhou, Dongsheng; Han, Yanping; Jabado, Omar J.; Palacios, Gustavo F.; Lipkin, W. Ian; Yang, Ruifu
Date:
2004
Subject:
Epidemiology, Virology
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:9953

Author(s):
Briese, Thomas; Rambaut, Andrew; Weinberger, Miriam; Bishara, Jihad; Pathmajeyan, Melissa; Pitlik, Silvio; Lipkin, W. Ian
Date:
2002
Subject:
Epidemiology, Virology
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:9954

In Partnership with the Center for Digital Research and Scholarship at Columbia University Libraries/Information Services | Terms of Use