Start Search Over

Active Search Criteria:

Displaying items 1 - 10 of 16
sorted by
Author(s):
Desai, Manisha; Emond, Mary
Date:
2004
Subject:
Biostatistics
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D8057D28

Author(s):
Jia, Xiaoyu
Date:
2014
Subject:
Biostatistics
Content Type:
Dissertations
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D8FQ9TN5

Author(s):
Torrente, Aurora; López-Pintando, Sara; Romo, Juan
Date:
2013
Subject:
Bioinformatics, Biostatistics
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D8D21VJB

Author(s):
Xiong, Wei
Date:
2012
Subject:
Biostatistics
Content Type:
Dissertations
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:21397

Author(s):
Geng, Hua; Law, Peggy P. Y.; Ng, Maggie C. Y.; Li, Ting; Liang, Li-Yun; Ge, Tiang-Fang; Wong, Kam-Bo; Liang, Chun; Ma, Ronald C.; So, Wing-Yee; Chan, Juliana C. N.; Ho, Yuan-Yuan
Date:
2011
Subject:
Biostatistics, Genetics
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:21359

Author(s):
Zhou, Jun-Wei; Tsui, Stephen K. W. ; Ng, Maggie C. Y.; Geng, Hua; Li, Sai-Kam; So, Wing-Yee; Ma, Ronald C.; Wang, Ying; Tao, Qian; Chen, Zhen-Yu; Chan, Juliana C. N.; Ho, Yuan-Yuan
Date:
2011
Subject:
Genetics, Biostatistics
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:21271

Author(s):
Wang, Jiguang; Sun, Yidan; Zheng, Si; Zhang, Xiang-Sun; Zhou, Huarong; Chen, Luonan
Date:
2013
Subject:
Systematic biology, Biostatistics, Bioinformatics
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:20985

Author(s):
De, Gourab; Yip, Wai-Ki; Ionita, Iuliana; Laird, Nan
Date:
2013
Subject:
Biostatistics, Genetics
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:20978

Author(s):
Iliadis, Alexandros
Date:
2013
Subject:
Biostatistics, Engineering, Genetics
Content Type:
Dissertations
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:20627

Author(s):
Wang, Yi
Date:
2013
Subject:
Biostatistics
Content Type:
Dissertations
Permanent URL:
http://hdl.handle.net/10022/AC:P:20612

In Partnership with the Center for Digital Research and Scholarship at Columbia University Libraries/Information Services | Terms of Use