Start Search Over

Active Search Criteria:

Displaying items 1 - 10 of 43
sorted by
Author(s):
Chretien, Jean-Paul; George, Dylan; Shaman, Jeffrey L.; Chitale, Rohit A.; McKenzie, F. Ellis
Date:
2014
Subject:
Public health, Epidemiology
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D8SN0981

Author(s):
Zheng, Wei; McLerran, Dale F.; Rolland, Betsy A.; Fu, Zhenming; Boffetta, Paolo; He, Jiang; Gupta, Prakash Chandra; Ramadas, Kunnambath; Tsugane, Shoichiro; Irie, Fujiko; Tamakoshi, Akiko; Gao, Yu-Tang; Koh, Woon-Puay; Shu, Xiao-Ou; Ozasa, Kotaro; Nishino, Yoshikazu; Tsuji, Ichiro; Tanaka, Hideo; Chen, Chien-Jen; Yuan, Jian-Min; Ahn, Yoon-Ok; Yoo, Keun-Young; Ahsan, Habibul; Pan, Wen-Harn; Qiao, You-Lin; Gu, Dongfeng; Pednekar, Mangesh Suryakant; Sauvaget, Catherine; Sawada, Norie; Sairenchi, Toshimi; Yang, Gong; Wang, Renwei; Xiang, Yong-Bing; Ohishi, Waka; Kakizaki, Masako; Watanabe, Takashi; Oze, Isao; You, San-Lin; Sugawara, Yumi; Butler, Lesley M.; Kim, Dong-Hyun; Park, Sue K.; Parvez, Faruque; Chuang, Shao-Yuan; Fan, Jin-Hu; Shen, Chen-Yang; Chen, Yu; Grant, Eric J.; Lee, Jung Eun; SInha, Rashmi; Matsuo, Keitaro; Thornquist, Mark; Inoue, Manami; Feng, Ziding; Kang, Daehee; Potter, John D.
Date:
2014
Subject:
Epidemiology, Public health
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D8319W65

Author(s):
Muñoz, Ángel G.; Thomson, Madeleine C.; Goddard, Lisa; Aldighieri, Sylvain
Date:
2016
Subject:
Public health, Climate change
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D8DJ5FW6

Author(s):
White, Alexandra J.; Chen, Jia; Teitelbaum, Susan L.; McCullough, Lauren E.; Xu, Xinran; Cho, Yoon Hee; Conway, Kathleen; Beyea, Jan; Stellman, Steven D.; Steck, Susan E.; Mordukhovich, Irina; Eng, Sybil M.; Terry, Mary Beth; Engel, Lawrence S.; Hatch, Maureen; Neugut, Alfred I.; Hibshoosh, Hanina; Santella, Regina M.; Gammon, Marilie D.
Date:
2016
Subject:
Epidemiology, Public health
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D8S182PB

Author(s):
White, Alexandra J.; Bradshaw, Patrick T.; Herring, Amy H.; Teitelbaum, Susan L.; Beyea, Jan; Stellman, Steven D.; Steck, Susan E.; Mordukhovich, Irina; Eng, Sybil M.; Engel, Lawrence S.; Conway, Kathleen; Hatch, Maureen; Neugut, Alfred I.; Santella, Regina M.; Gammon, Marilie D.
Date:
2016
Subject:
Epidemiology, Public health
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D81J99ZJ

Author(s):
Mordukhovich, Irina; Beyea, Jan; Herring, Amy H.; Hatch, Maureen; Stellman, Steven D.; Teitelbaum, Susan L.; Richardson, David B.; Millikan, Robert C.; Engel, Lawrence S.; Shantakumar, Sumitra; Steck, Susan E.; Neugut, Alfred I.; Rossner, Jr., Pavel; Santella, Regina M. ; Gammon, Marilie D.
Date:
2016
Subject:
Epidemiology, Public health
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D8JH3MCP

Author(s):
Mordukhovich, Irina; Beyea, Jan; Herring, Amy H.; Hatch, Maureen; Stellman, Steven D.; Teitelbaum, Susan L.; Richardson, David B.; Millikan, Robert C.; Engel, Lawrence S.; Shantakumar, Sumitra; Steck, Susan E.; Neugut, Alfred I.; Rossner, Jr., Pavel; Santella, Regina M. ; Gammon, Marilie D.
Date:
2016
Subject:
Epidemiology, Public health
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D8XS5VK6

Author(s):
Factor-Litvak, Pam; Insel, Beverly J.; Calafat, Antonia M.; Liu, Xinhua; Perera, Frederica P.; Rauh, Virginia A.; Whyatt, Robin M.
Date:
2014
Subject:
Epidemiology, Public health
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D84Q7V49

Author(s):
Sanchez, Tiffany Renee
Date:
2016
Subject:
Environmental health, Epidemiology, Public health
Content Type:
Dissertations
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D8DR2VMH

Author(s):
Burchiel, Scott W.; Lauer, Fredine T.; Beswick, Ellen J.; Gandolfi, A. Jay; Parvez, Faruque; Liu, Ke Jian; Hudson, Laurie G.
Date:
2014
Subject:
Health sciences, Public health, Environmental health
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D8GX4BMD

In Partnership with the Center for Digital Research and Scholarship at Columbia University Libraries | Terms of Use | Copyright